Giáo cụ Montessori - Cảm quan

Bằng việc học và chơi với các Giáo cụ Montessori - Cảm quan trẻ sẽ nắm được phương pháp phân loại mọi thứ xung quanh chúng, và từ đó sẽ dần hình thành nên kinh nghiệm sống của riêng mình.

Việc biết phân loại vật thể là những bước đầu tiên trong sự hình thành trí thông minh của trẻ, qua đó sẽ giúp chúng ngày càng thích nghi với môi trường sống.

Hình nón – Cone

Giá: 132.000 đ

Cân – Scale

Giá: 450.000 đ

Thang nâu – Brown Stair

Giá: 2.100.000 đ

Khối cube

Giá: 80.000 đ