Liên hệ nhập sỉ

TRUNG TÂM PHÁT TRIỂN GIÁO DỤC MẦM NON (ECED)

THÔNG TIN ĐẶT HÀNG

 

ĐIỀU KIỆN THƯƠNG MẠI CUNG CẤP GIÁO CỤ MONTESSORI
1. Chất lượng hàng hóa : Hàng mới 100% theo tiêu chuẩn của nhà sản xuất
2. Địa điểm giao hàng:  Theo yêu cầu khách hàng
3. Thời gian giao hàng: Trong vòng 10-20 ngày kể từ ngày xác nhận đặt hàng
4. Hình thức thanh toán: Tạm ứng trước 50% sau khi kí kết hợp đồng, 50% giá trị còn lại thanh toán sau khi ký Biên bản nghiệm thu bàn giao.
5. Hiệu lực báo giá: Trong vòng 30 ngày kể từ ngày báo giá

ĐIỀU KIỆN THƯƠNG MẠI CUNG ỨNG NHÂN SỰ MONTESSORI
1. Chất lượng dịch vụ:
2. Địa điểm làm việc:  Theo yêu cầu khách hàng
3. Quy trình đăng kí: Trong vòng 10 – 20 ngày kể từ ngày xác nhận đăng kí dịch vụ
4. Hình thức thanh toán: Tạm ứng trước 10% lúc đăng kí, 60% trong quá trình đào tạo, 30% sau khi kí kết hợp đồng nhân sự 3 bên.
5. Hiệu lực báo giá: Trong vòng 30 ngày kể từ ngày báo giá.
TRUNG TÂM PHÁT TRIỂN GIÁO DỤC MẦM NON (ECED)
Trụ sở:   P12B6, tháp B, Sun Square, 21 Lê Đức Thọ, Hà Nội.
Hotline:  0889 875 333/ 0984 963 785
Email:    giaocumontessori123@gmail.com
Website: https://montessori123.net/

Bình luận