Giáo cụ Montessori - Ngôn ngữ

Ngôn ngữ là một lĩnh vực rất quan trọng trong Montessori. Với bất kỳ độ tuổi nào, việc phát triển ngôn ngữ luôn gắn liền với sự phát triển của con người.

Sự phát triển ngôn ngữ của trẻ trên 4 phương diện: Nghe, nói, đọc, viết. Với mỗi phương diện này thì có những phương pháp khác nhau để phù hợp với trẻ ở độ tuổi mầm non dễ dàng tiếp thu, dễ học, dễ nhớ. Những bộ giáo cụ Montessori - ngôn ngữ được thiết kế đặc biệt vừa mang tính đơn giản cho trẻ, vừa mang tính khoa học trong giáo dục cao.

Bộ chữ cái di động tiếng việt

Giá: 950.000 đ1.900.000 đ

50% giảm

Khuôn luyện viết chữ 1 – Metal Insets Only – Pink

Giá: 631.000 đ1.262.000 đ

50% giảm

Khuôn luyện viết chữ – Metal Insets Stands

Giá: 440.000 đ880.000 đ

50% giảm

Hộp đựng 4 bút chì – Holder for 4 Pencils

Giá: 28.000 đ56.000 đ

50% giảm

Thẻ chữ cái và số – Number & Letter Tiles

Giá: 642.000 đ1.284.000 đ

50% giảm

Hộp ngữ pháp số 1 – Grammar Boxes 1

Giá: 521.000 đ1.042.000 đ

50% giảm

Hộp ngữ pháp số 2 – Grammar Boxes Set -2

Giá: 631.000 đ1.262.000 đ

50% giảm

Hộp ngữ pháp số 3 – Grammar Boxes Set -3

Giá: 735.000 đ1.470.000 đ

50% giảm

Khay cát – Sand Tray

Giá: 483.000 đ966.000 đ

50% giảm