Giáo cụ Montessori - Sinh học

Tủ đựng mẫu lá cây – Botany Leaf Cabinet with Insets

Giá: 2.040.000 đ4.080.000 đ

50% giảm

Thẻ thực vật – Botany Puzzle Activity Set

Giá: 329.000 đ658.000 đ

50% giảm

Bộ thẻ động vật – Animal Puzzle Activity Set

Giá: 384.000 đ768.000 đ

50% giảm

Ghép hình chiếc lá – Leaf Puzzle

Giá: 128.000 đ256.000 đ

50% giảm

Ghép hình cây – Tree Puzzle

Giá: 128.000 đ256.000 đ

50% giảm

Ghép hình bông hoa – Flower Puzzle

Giá: 128.000 đ256.000 đ

50% giảm

Ghép hình con ngựa – Horse Puzzle

Giá: 128.000 đ256.000 đ

50% giảm

Ghép hình con ếch – Frog Puzzle

Giá: 128.000 đ256.000 đ

50% giảm

Ghép hình con cá – Fish Puzzle

Giá: 128.000 đ256.000 đ

50% giảm

Ghép hình con rùa – Turtle Puzzle

Giá: 128.000 đ256.000 đ

50% giảm

Ghép hình con chim – Bird Puzzle

Giá: 128.000 đ256.000 đ

50% giảm

Thẻ các mẫu lá cây (cơ bản) – Leaf Cards

Giá: 155.000 đ310.000 đ

50% giảm

Ghép hình con bướm – Butterfly Puzzle

Giá: 128.000 đ256.000 đ

50% giảm

Ghép hình con ong – Wasp Puzzle

Giá: 128.000 đ256.000 đ

50% giảm

Ghép hình con gà trống – Rooster Puzzle

Giá: 128.000 đ256.000 đ

50% giảm

Ghép hình con chim cánh cụt – Penguin Puzzle

Giá: 128.000 đ256.000 đ

50% giảm

Ghép hình con ốc sên – Snail Puzzle

Giá: 128.000 đ256.000 đ

50% giảm

Ghép hình hạt giống – Seed Puzzle

Giá: 128.000 đ256.000 đ

50% giảm

Ghép hình rễ cây – Root Puzzle

Giá: 128.000 đ256.000 đ

50% giảm

Ghép hình con ruồi – Fly Puzzle

Giá: 128.000 đ256.000 đ

50% giảm

Ghép hình con chuồn chuồn – Dragonfly Puzzle

Giá: 128.000 đ256.000 đ

50% giảm

Ghép hình con dế – Cricket Puzzle

Giá: 128.000 đ256.000 đ

50% giảm

Ghép hình con bọ rùa 7 chấm – Ladybug Puzzle

Giá: 128.000 đ256.000 đ

50% giảm

Ghép hình bé trai – Boy Puzzle

Giá: 128.000 đ256.000 đ

50% giảm