Bộ Montessori cho bé 0 - 3 tuổi

Elip trên chốt nhỏ – Ellipsoids On Small Pegs

Giá: 236.000 đ472.000 đ

50% giảm

Trò chơi đẩy bóng gỗ – wood push ball baby toy

Giá: 631.000 đ1.262.000 đ

50% giảm

Gậy số màu đỏ 5 bước – Long Red Rods 5 steps

Giá: 329.000 đ658.000 đ

50% giảm

tháp hồng 5 bậc 2-4-6-8-10cm – Toddler Pink Tower

Giá: 384.000 đ768.000 đ

50% giảm

Giáo cụ Montessori - Toán học

Giáo cụ Montessori - Cảm quan

Hộp thổi – Blow Box

Giá: 275.000 đ550.000 đ

50% giảm

Khối Tam thức – Trinomial Cube

Giá: 538.000 đ1.076.000 đ

50% giảm

Khối Nhị thức – Binomial Cube

Giá: 373.000 đ746.000 đ

50% giảm

Giáo cụ Montessori - Ngôn ngữ

Giáo cụ Montessori - Địa lý

Giáo cụ Montessori - Kỹ năng sống

Ngôi nhà bận rộn – Busy House – Montessori – Stem

Giá: 3.200.000 đ6.400.000 đ

50% giảm

Bảng bận rộn – Busy board – Montessori – Stem

Giá: 1.200.000 đ2.400.000 đ

50% giảm

Thảm Circle Montessori kích thước 2mx3m

Giá: 600.000 đ1.200.000 đ

50% giảm

Thảm Circle Montessori kích thước 1m6 x 2m3

Giá: 500.000 đ1.000.000 đ

50% giảm

Kệ giỏ đựng thảm Montessori

Giá: 800.000 đ1.600.000 đ

50% giảm

Combo - Giáo cụ Montessori

COMBO 83 GIÁO CỤ MONTESSORI ( TRỌN BỘ )

Giá: 26.000.000 đ52.000.000 đ

50% giảm

Combo 120 giáo cụ montessori

Giá: 29.000.000 đ58.000.000 đ

50% giảm

Combo 23 giáo cụ cảm quan montessori

Giá: 15.000.000 đ30.000.000 đ

50% giảm

Combo 41 giáo cụ toán học montessori

Giá: 13.500.000 đ27.000.000 đ

50% giảm