Giáo cụ Montessori - Toán học

Theo nghiên cứu học Toán theo giáo cụ Montessori là phương pháp dễ hiểu, phù hợp với trẻ. Kết quả thu được giúp trẻ rèn luyện được khả năng tập trung, cung cấp cho trẻ nền tảng vững chắc về Toán học theo từng cấp độ và năng lực của trẻ.

Điểm mạnh nhất của Toán trong phương pháp Montessori là cung cấp cho trẻ nền tảng cơ bản nhất của Toán học như Số là gì? Cộng là gì? Trừ là gì?. Nó bắt đầu từ những cái cụ thể (lượng), sau đó đến trừu tượng (ký hiệu toán học).

Giáo cụ Montesseri - Toán học là vô cùng đa dạng và phong phú sẽ cung cấp cho em bé nhà bạn 1 nền tảng, kiến thức Toán học tốt trong suốt cả cuộc đời. Đặc biệt hơn, giáo dục theo phương pháp Montessori mang đến cho trẻ cơ hội phát triển các tiềm năng, khai thác tối đa các thế mạnh của trẻ như khả năng vận động tinh, khả năng tập trung, tư duy logic…