Giáo cụ Montessori - Toán học

Theo nghiên cứu học Toán theo giáo cụ Montessori là phương pháp dễ hiểu, phù hợp với trẻ. Kết quả thu được giúp trẻ rèn luyện được khả năng tập trung, cung cấp cho trẻ nền tảng vững chắc về Toán học theo từng cấp độ và năng lực của trẻ.

Điểm mạnh nhất của Toán trong phương pháp Montessori là cung cấp cho trẻ nền tảng cơ bản nhất của Toán học như Số là gì? Cộng là gì? Trừ là gì?. Nó bắt đầu từ những cái cụ thể (lượng), sau đó đến trừu tượng (ký hiệu toán học).

Giáo cụ Montesseri - Toán học là vô cùng đa dạng và phong phú sẽ cung cấp cho em bé nhà bạn 1 nền tảng, kiến thức Toán học tốt trong suốt cả cuộc đời. Đặc biệt hơn, giáo dục theo phương pháp Montessori mang đến cho trẻ cơ hội phát triển các tiềm năng, khai thác tối đa các thế mạnh của trẻ như khả năng vận động tinh, khả năng tập trung, tư duy logic…

Khung cườm loại lớn – Large Bead Frame

Giá: 373.000 đ746.000 đ

50% giảm

9 hạt cườm vàng – 9 Golden Bead Units

Giá: 10.000 đ20.000 đ

50% giảm

45 tấm hạt cườm vàng – 45 Golden Bead Hundred Squares

Giá: 1.595.000 đ3.190.000 đ

50% giảm

45 dây cườm 10 hạt – 45 Golden Bead Bars of 10

Giá: 140.000 đ280.000 đ

50% giảm

100 hạt cườm – 100 Golden Bead Units

Giá: 28.000 đ56.000 đ

50% giảm

Dây cườm 100 – Bead Chains of 100

Giá: 40.000 đ80.000 đ

50% giảm

Dây cườm 1000 – Bead Chains of 1000

Giá: 373.000 đ746.000 đ

50% giảm

Chuỗi hạt ngắn ( chỉ hạt) – Short Bead Chains

Giá: 199.000 đ398.000 đ

50% giảm

Tháp nhiều màu – Colored Tower

Giá: 1.064.000 đ2.128.000 đ

50% giảm

Khay lục giác – Hexagon Tray

Giá: 392.000 đ784.000 đ

50% giảm

Thanh cườm 55 bộ hạt màu 1-10 – Bead Decanomial

Giá: 1.676.000 đ3.352.000 đ

50% giảm

Thanh cườm màu 1-9 với hộp – Short Bead Chain

Giá: 839.000 đ1.678.000 đ

50% giảm

Thanh màu số học – Colored Counting Bars

Giá: 1.552.000 đ3.104.000 đ

50% giảm

Hình vuông thập thức Decanomial – Decanomial Squares

Giá: 932.000 đ1.864.000 đ

50% giảm

Khổi bình phương – Power of 2 cube

Giá: 396.000 đ792.000 đ

50% giảm

Xếp hình 4 khối hình học – Shape Ladder

Giá: 440.000 đ880.000 đ

50% giảm

Hộp với 1000 khối gỗ – Volume Box with 1000 Cubes

Giá: 661.000 đ1.322.000 đ

50% giảm

Ghép hình vuông – Square Put Together Tray

Giá: 181.000 đ362.000 đ

50% giảm

Hình tam giác màu vàng – Yellow Triangles for Area

Giá: 494.000 đ988.000 đ

50% giảm

Khối Tam thức đại số – Arithmetic Trinomial Cube

Giá: 592.000 đ1.184.000 đ

50% giảm

Định lý Pytago A – Pythagorean theorem A

Giá: 544.000 đ1.088.000 đ

50% giảm

Định lý Pytago B – Pythagorean theorem B

Giá: 544.000 đ1.088.000 đ

50% giảm

10 Khỗi gỗ cơ bản – Wooden Ten Base Material

Giá: 1.060.000 đ2.120.000 đ

50% giảm

5 Khối gỗ cơ bản – Wooden Five Base Material

Giá: 3.080.000 đ6.160.000 đ

50% giảm

Bảng hình tròn phân số – Geomertric Board

Giá: 160.000 đ320.000 đ

50% giảm

Bộ phân số – Fractions Stacker

Giá: 1.091.000 đ2.182.000 đ

50% giảm