Bộ Montessori cho trẻ 0 - 3 tuổi

Giai đoạn từ 0-3 tuổi là “giai đoạn vàng” để bộ não của trẻ có thể tiếp thu một dễ dàng và nhanh chóng nhất. Theo Maria Montessori, các em bé ở giai đoạn này có trí tuệ thẩm thấu vô thức, có thời kỳ nhạy cảm về: Vận động tinh, vận động thô, giác quan, tính trật tự, đặc biệt các em bé học mọi thứ thông qua việc bắt chước, sự lặp lại liên tục…

Bộ Montessori cho bé 0 - 3 tuổi có đầy đủ các giáo cụ Montessori giúp trẻ định hình, hình thành nhân cách về con người cũng như các kỹ năng của trẻ sau này

Ghép hình con rùa – Turtle Puzzle

Giá: 128.000 đ256.000 đ

50% giảm

Ghép hình con chim – Bird Puzzle

Giá: 128.000 đ256.000 đ

50% giảm

Ghép hình con bướm – Butterfly Puzzle

Giá: 128.000 đ256.000 đ

50% giảm

Ghép hình con ong – Wasp Puzzle

Giá: 128.000 đ256.000 đ

50% giảm

Ghép hình con gà trống – Rooster Puzzle

Giá: 128.000 đ256.000 đ

50% giảm

Ghép hình con chim cánh cụt – Penguin Puzzle

Giá: 128.000 đ256.000 đ

50% giảm

Ghép hình con ốc sên – Snail Puzzle

Giá: 128.000 đ256.000 đ

50% giảm

Ghép hình hạt giống – Seed Puzzle

Giá: 128.000 đ256.000 đ

50% giảm

Ghép hình rễ cây – Root Puzzle

Giá: 128.000 đ256.000 đ

50% giảm

Ghép hình con ruồi – Fly Puzzle

Giá: 128.000 đ256.000 đ

50% giảm

Ghép hình con chuồn chuồn – Dragonfly Puzzle

Giá: 128.000 đ256.000 đ

50% giảm

Ghép hình con dế – Cricket Puzzle

Giá: 128.000 đ256.000 đ

50% giảm

Ghép hình con bọ rùa 7 chấm – Ladybug Puzzle

Giá: 128.000 đ256.000 đ

50% giảm

Ghép hình bé trai – Boy Puzzle

Giá: 128.000 đ256.000 đ

50% giảm

Bộ vít – Inner Hexagonal Screw Allan Key Set

Giá: 417.000 đ834.000 đ

50% giảm

Bộ vít chéo – Screw Philips Driver Set

Giá: 417.000 đ834.000 đ

50% giảm

Giá treo quần áo – Clothesline Stand

Giá: 494.000 đ988.000 đ

50% giảm

Hộp khóa – Lock Boxes (Set of 6 with Tray)

Giá: 1.179.000 đ2.358.000 đ

50% giảm