Bộ Montessori cho trẻ 0 - 3 tuổi

Giai đoạn từ 0-3 tuổi là “giai đoạn vàng” để bộ não của trẻ có thể tiếp thu một dễ dàng và nhanh chóng nhất. Theo Maria Montessori, các em bé ở giai đoạn này có trí tuệ thẩm thấu vô thức, có thời kỳ nhạy cảm về: Vận động tinh, vận động thô, giác quan, tính trật tự, đặc biệt các em bé học mọi thứ thông qua việc bắt chước, sự lặp lại liên tục…

Bộ Montessori cho bé 0 - 3 tuổi có đầy đủ các giáo cụ Montessori giúp trẻ định hình, hình thành nhân cách về con người cũng như các kỹ năng của trẻ sau này