Trang chủ Hướng dẫn giáo cụ Giáo cụ Montessori – Phép cộng với các chuỗi hạt màu

Giáo cụ Montessori – Phép cộng với các chuỗi hạt màu

Trò chơi chuỗi hạt màu

Mã sản phẩm: MTS1355
Các chuỗi hạt màu (2 bộ)
Các thẻ phép cộng đã được chuẩn bị (mỗi thẻ có một phép tính cộng trên đó, ví dụ 5+2=……) hoặc một vài mảnh giấy được đặt trên một tấm kẹp giấy để viết các đề bài.
Một chiếc bút chì.
Tuổi: 5-6 tuổi.

Mục đích:
Để cung cấp thêm các trải nghiệm với phép cộng;
Để chuẩn bị cho trẻ cho các bài tập phép cộng ở cấp độ cao hơn như trò chơi con rắn, các thanh số…

Trình bày:

1. Mời trẻ cùng mang giáo cụ đến nơi làm việc.
2. Đặt một bộ các chuỗi hạt màu một cách ngẫu nhiên ở phía bên phải của tấm thảm/bàn;
3. Yêu cầu trẻ tìm một chuỗi hạt (ví dụ: chuỗi chỉ có một hạt) và đặt nó về phía trên cùng của bàn;
4. Bây giờ yêu cầu trẻ tìm một chuỗi 2 hạt và đặt nó phía bên dưới chuỗi 1 hạt;
5. Tiếp tục hoạt động cho tới khi tất cả các chuỗi hạt đã được đặt với nhau tạo thành môt hình tam giác.
6. Lấy ra một bộ chuỗi các hạt màu khác và yêu cầu trẻ tạo một tam giác khác về phía bên phải của tam giác đã có trước đó;


7. Bây giờ lấy ra các thẻ phép cộng và yêu cầu trẻ lựa chọn một thẻ. Ví dụ, phép tính trên thẻ là 4+3=____


8. Yêu cầu trẻ lấy ra một chuỗi 4 hạt từ tam giác bên trái và đặt nó ở phía trước trẻ. Đồng thời yêu cầu trẻ đếm chuỗi hạt;

9. Sau đó, yêu cầu trẻ lấy ra chuỗi 3 hạt từ hình tam giác phía bên phải và cũng đếm chuỗi hạt đó;

10. Đặt 2 chuỗi cạnh nhau và yêu cầu trẻ đếm tổng số hạt;

11. Khi trẻ đã đếm đúng, chỉ cho trẻ cách ghi lại kết quả;

Lăp lại bài tập cho tới khi trẻ đã hiểu, và sau đó mời trẻ giải các bài toán khác trên các thẻ phép tính cộng.
Bài tập nâng cao:

Khi trẻ đã thành thạo với phép cộng hai chuỗi hạt màu, có thể tiến hành cộng ba chuỗi hạt màu hoặc trò chơi cộng con rắn.

Giáo dục Montessori trò chơi cộng con rắn

Liên hệ Babyland Montessori để được tư vấn thêm: ĐT 0889.875.333

Bình luận

Bài viết liên quan