Trang chủ Hướng dẫn giáo cụ Giáo cụ Montessori – Hướng dẫn sử dụng bảng 100

Giáo cụ Montessori – Hướng dẫn sử dụng bảng 100

Bảng 100 giúp củng cố lại trình tự số học từ 1 đến 100. Bộ bảng này bao gồm 2 bảng gỗ: một bảng làm việc với 100 ô trống, và 1 bảng điều khiển với các số được in sẵn từ 1 đến 100 trên đó theo thứ tự. Ngoài ra, có một hộp với 100 miếng gỗ nhỏ được in số để sử dụng với bảng làm việc.

Bảng 100
– Mã sản phẩm: MTS1360
Bảng 100
– Bảng kết quả
– Hộp số
– Bút chì
– Giấy vuông với 10 hàng 10 cột để viết số

Mục đích
Thực hành và ghi nhớ trình tự các số từ 1 đến 100.

Thực hành
1. Mời trẻ làm việc với bạn và mang giáo cụ Montessori tới nơi làm việc

2. Đặt bảng 100 lên trước mặt trẻ và nói với trẻ rằng “con sẽ sắp xếp các số theo thứ tự từ 1 đến 100 trên chiếc bảng này”.

3. Lấy hộp số ra, lấy ra các miếng số từ 1 đến 10. Đặt chúng thành một hàng ngang theo thứ tự lộn xộn phía dưới bảng.

4. Tìm số 1 và đặt nó lên góc trái của bảng, nói “1”.

5. Sau đó tìm số 2 và đặt nó cạnh số 1 ở trên bảng, nói “2”.

6. Yêu cầu trẻ tiếp tục bằng cách tương tự cho tớ khi hoàn thành một hàng ngang, và các số từ 1 đến 10 đã đặt hết lên.

7. Sau đó lấy tiếp 10 miếng, từ 11 đến 20 và lặp lại các bước trên.

 

8. Tiếp tục lấy và sắp xếp, mỗi lần 10 miếng, bằng cách giống nhau cho tới khi cả tấm bảng được lấp đầy bởi các số từ 1 đến 100.

9. Cho phép trẻ tự làm ở bất kì bước nào trong bài trình bày.

10. Yêu cầu trẻ viết các số vào giấy với trình tự giống như trên bảng.

11. Đồng thời nói với trẻ rằng trẻ có thể lấy giáo cụ và tự thực hành bất cứ khi nào trẻ muốn.

Mở rộng
Lấy ra tất cả các miếng số, đặt chúng theo thứ tự ngẫu nhiên trên bàn về phía bên phải và yêu cầu trẻ sắp xếp lại theo thứ tự đúng.

Liên hệ Babyland Montessori để được tư vấn thêm: ĐT 0889.875.333

Bình luận

Bài viết liên quan