Trang chủ Hướng dẫn giáo cụ Giáo cụ Montessori – Hướng dẫn sử dụng bảng học phép tính cộng

Giáo cụ Montessori – Hướng dẫn sử dụng bảng học phép tính cộng

Bảng học phép tính tính cộng
Gồm 2 bộ thẻ số
Bản tóm tắt các bảng phép cộng
Các dải giấy được in của các phép cộng ngẫu nhiên với 2 số hạng có 1 chữ số
Mã sản phẩm: MTS4101

Mục đích:
Cung cấp cho trẻ thêm trải nghiệm về phép cộng và việc ghi nhớ các bảng phép cộng
Củng cố lại khái niệm đã có về các phép cộng đơn giản.

Bài 1: Phép cộng ngẫu nhiên tới 18

1. Đặt bảng tính ở giữa bàn
2. Mời trẻ tạo 2 bộ thang với các thẻ số màu xanh da trời về phía trái và thẻ màu đổ về phía phải của bảng

3. Dựa trên các câu hỏi trên giấy (ví dụ 7+5), yêu cấu trẻ lấy thẻ 7 từ các thẻ màu xanh da trời và đặt nó trên hàng ô vuông đầu tiên (ngay phía dưới hàng đã được đánh số trên bảng tính).

4. Sau đó yêu cầu trẻ lấy thẻ 5 từ các thẻ đỏ và đặt bên cạnh thẻ màu xanh da trời ở hàng đầu tiên trên bảng

5. Thẻ đỏ sẽ kết thúc ở số 12 trên bảng ở hàng trên cùng đại diện cho tổng
6. Chỉ về phía 2 thẻ số và số nơi mà thẻ màu đỏ kết thúc trên bảng, nói “7+5=12”
7. Sau đó chỉ cho trẻ làm thế nào để ghi lại kết quả trên giấy
8. Chỉ cho trẻ làm thế nào để kiểm tra lại kết quả từ chart phép cộng 1 và 2
9. Khuyến khích trẻ làm các câu hỏi khác trên các thẻ phép cộng và ghi lại kết quả

Bài 2. Cộng tròn 10
1. Xếp bảng và các thẻ như bài trước và nói với trẻ: “Giờ cô/mẹ sẽ chỉ cho con các cách khác nhau để tạo thành 10.”
2. Lấy thẻ “1” màu xanh và đặt lên hàng đầu tiên của bảng cộng.

3. Sau đó lấy thẻ “9” màu đỏ và đặt ngay cạnh. Thẻ đỏ sẽ kết thúc ở số 10, ý nghĩa tổng là 10.

4. Chỉ vào cả 2 thẻ và số 10 nơi thẻ đỏ kết thúc, nói 1+9=10.
5. Lấy thẻ “2” màu xanh và đặt vào đầu hàng thứ hai.

6. Sau đó, lấy thẻ “8” màu đỏ đặt cạnh thẻ “2” ở hàng thứ hai.

7. Chỉ vào 2 thẻ đó và nói 2+8=10.
8. Tiếp tục như vậy cho tới khi tất cả các hàng đều được xếp xong.

9. Chỉ cho trẻ thấy tổng của tất cả các hàng đều là 10.
10. Cho trẻ tự làm lại hoạt động nếu trẻ muốn.

Liên hệ Babyland Montessori để được tư vấn thêm: ĐT: 0889.875.333

Bình luận

Bài viết liên quan